Digitaal oorlogsmonument Vlaardingen

In mei 2017 heeft de HVV de website www.omvla.nl in de lucht gebracht. Het betreft de oprichting van het Digitale Oorlogsmonument Vlaardingen. Ruim 400 mensen die een binding hadden met Vlaardingen, zijn ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) of tijdens de zogeheten politionele acties (1946-1949) in Indonesië omgekomen. Deze mensen waren in Vlaardingen geboren en woonden er, of waren elders geboren en woonden in Vlaardingen. Zo hadden zij allen een binding met Vlaardingen.

Van een groot deel van hen was nauwelijks bekend dat en hoe zij vanwege oorlogshandelingen zijn overleden. Daarom is dit digitale oorlogsmonument Vlaardingen WO II opgericht, omdat zij nimmer vergeten mogen worden.

De afgelopen zomer is begonnen met het toevoegen van foto’s van de overleden personen en het aantal foto’s groeit gestaag. Graag zien wij foto’s tegemoet. Lees verder de toelichting op de website.

Het kan zijn dat er personen gemist worden in het overzicht of dat er personen zijn opgenomen die er wellicht niet in thuishoren. Dit monument kandaarom altijd aangepast worden. Aanvullende informatie is welkom. Stuur dit en foto’s naar info@hvv-vlaardingen.nl.

Op begraafplaats Emaus in het monumenten gedeelte op begraafplaats Emaus, waar ook de Geuzengraven zijn en het Indie monument, is nu een bord geplaatst ter informatie aan het digitale monument. Bekeken wordt nu om een officieel herdenkingsmonument op de begraafplaats te realiseren.

 

Terug