Emaus gemeentelijk monument

Parken Het Hof en het Oranjepark

De Amsterdamse kruidenier Pieter van Ruytenburch kocht in 1611 de grond waarop nu Het Hof  ligt en bouwde zijn huis aan het vaarwater richting Delft en Den Haag. Zijn bekende zoon Wilhem van Ruytenburch - de man in het geel op de Nachtwacht - bouwde er na 1627 een voornamer huis. De resten van dit huis zijn in 2004 opgegraven. Bij het huis lag ook een tuin.

Via huwelijkssluiting kwam de heerlijkheid in 1722 in het bezit van de familie Van Leyden en daarna in 1810 van de familie Van Leyden Gaal. In 1830 verkocht deze familie Het Hof aan de gemeente, waarna het huis meteen is afgebroken. De tuin van Het Hof werd in 1870 als park in gebruik genomen. In die periode raakte de gardeneske landschapsstijl in Nederland in de mode, met ronde perken waarin geïsoleerd aangeplante bloemrijke sierbomen en kleurige sierheesters stonden. De perkindeling en de kronkelige paden uit die periode zijn nog steeds herkenbaar in het park. In 1938 is Het Hof uitgebreid met het Oranjepark. Het Oranjepark werd een park met strak gebogen waterpartijen, glooiende paden en ruime gazons, afgewisseld met forse heesterpartijen en boomgroepen. De Hogelaan met aan weerszijden beuken vormt als oude dijk de ruggengraat in de twee-eenheid van Het Hof en het Oranjepark. De parken ondergingen in 2010 en 2011 een vernieuwingsbeurt met veel aandacht voor de cultuurhistorische waarde en de mooie oude bomen.

Begraafplaats Emaus

Begraafplaats Emaus werd in 1829 in gebruik genomen. Het was een van de eerste begraafplaatsen met een Rooms-Katholiek deel ten noorden van de grote rivieren. Wie de begraafplaats bezoekt, is verrast door de parkachtige opbouw en beleving. Mooie oude bomen en monumentale grafstenen maken de sfeer op het oude kerkhof bijzonder. Een brede laan met lindebomen draagt bij aan de allure. Imposant zijn de grafvelden waar de stadsgeschiedenis zich ontvouwt. Notabelen, reders, bestuurders, maar ook de gewone burgers zijn er begraven. Begraafplaats Emaus is bovendien onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse herdenking van het Geuzenverzet. Begraafplaats Emaus onderging in 2012 een fikse opknapbeurt, die de cultuurhistorische waarde extra uit de verf laat komen.

Gemeentelijk monument

Naast het Rijk en de provincie kan ook de gemeente bijzondere gebouwen en objecten aanwijzen tot monument. Vlaardingen kent op dit moment 576 beeldbepalende panden en objecten, met cultuurhistorische kenmerken die Vlaardingen als stad een eigen gezicht geven. De stad heeft nu 22 gemeentelijke monumenten en 59 rijksmonumenten. Bij een gemeentelijk monument ligt de graad van bescherming hoger dan bij een beeldbepalend pand.

Terug