Herdenking omgekomen Brandweermannen

 

Na een herdenkingsplechtigheid in de brandweerkazerne, waar de beroepsbrandwacht Eldert Harreman, die tijdens een oefening op 5 oktober 1978 op tragische wijze het leven verloor, vertrokken de aanwezigen in een stille tocht naar het Brandweermonument op de begraafplaats Emaus. Daar werden bloemen gelegd waarbij ook de Vlaardingse jeugdbrandweer aanwezig was. Burgemeester Bert Blase sprak namens het gemeentebestuur.

Oud brandweerman Kees Verhulst sprak namens de Vlaardingse Brandweerliedenvereniging  “Door Oefening Vaardig”.

Zijn speech is hieronder opgenomen.

Burgemeester Blase en overige aanwezigen,

Vrijdag 9 februari 1951, nu 65 jaar geleden, die dag begon als een gewone werkdag maar die dag zou niet als een gewone dag ein-digen.  Nog vòòr de middag  werd voor het Vlaardingse brand- weerkorps, dat toen nog geheel uit vrijwilligers bestond,  groot alarm gegeven voor een brand in  de Koningin Wilhelminahaven. Deze brand werd vijf brandweerlieden noodlottig en vijf gezinnen werden in diepe rouw gedompeld. Bovendien heerste in een ander gezin nog  grote onze onzekerheid over de toestand van een huis- genoot die bij die brand zeer ernstig gewond raakte. Na een maan-  denlang  verblijf in het ziekenhuis met heel veel zorg kon hij z’n werk weer voortzetten. Wel zouden de sporen van de brand bij hem gedurende z’n verdere leven zichtbaar blijven.  

De vijf slachtoffers werden, na in het ziekenhuis te zijn geïdentifi-ceerd, overgebracht naar de brandweerkazerne. Brandweercolle- ga’s betrokken hier de dodenwacht tot aan de dag van de begrafe- nis. Als 27-jarige brandweerman maakte ik dit alles van nabij mee en nooit zal ik de grote verslagenheid vergeten die toen  het hele brandweerkorps trof. Op het stadhuis vond nog die zelfde dag  overleg plaats o.l.v. burgemeester Heusdens met familieleden, brandweercommandant en uitvaartpersoneel over een te volgen protocol voor de begrafenis. Besloten werd dat de begrafenis van de  vijf slachtoffers met korps eer zou plaats vinden en dat zij in een gemeenschappelijk graf op de algemene begraafplaats in het Emous hun laatste rustplaats  zouden vinden. De andere dag was er een bijeenkomst van de Vlaardingse Brandweerliedenvereniging  “Door Oefening Vaardig” bekend onder de naam DOV, waar de  vijf omgekomen brandweerlieden en de zwaar gewonde lid van  waren. Door de commandant werd het verloop van de begrafenis uiteengezet en medewerking gevraagd van de korpsleden bij de uitvaart  die op dinsdag 13 februari zou plaatsvinden. De afstand van de brandweerkazerne naar de begraafplaats was vrij kort en daarom  was besloten een langere weg te volgen om zoveel mogelijk stadgenoten de gelegenheid te geven de laatste eer te bewijzen.                                                                                           

Bewaard gebleven foto’s en beelden van een filmjournaal laten de belangstellenden zien die in rijen dik de droeve stoet volgden on- der het geluid  de  klokken van alle Vlaardingse kerktorens.

In de toen afgelopen dagen waren condoleances ontvangen niet alleen uit het eigen land maar ook uit de ons omringende landen. Een  deputatie van de Antwerpse brandweer liep zelfs in de stoet mee met hun omfloerste korpsvlag. De belangstelling op de begraafplaats overweldigend met afgevaardigden van rijks- en gemeentelijke diensten en waar in grote stilte de verschillende toespraken werden aangehoord. Op het gemeenschappelijke graf werd later een monument geplaatst dat door een korpslid was ontworpen en tot stand kwam door metselaars onder de brand- weercollega’s. Het benodigde materiaal was ter beschikking ge-steld  door aannemers die deel uitmaakten van het Vlaardingse college van brandmeesters. Na de voltooing van het grafmonu-ment verklaarde het gemeentebestuur  voor het onderhoud blijvend te zullen  zorgen. Vijftig jaar lang  werd jaarlijks onder regie van DOV en met  medewerking van de korpsleiding tijdens een korte plechtigheid bij het grafmonument de ramp  herdacht. Na die vijftig jaar vond na goed overleg een herdenking om de vijf jaar plaats. Op 5 oktober 1978 leed het korps opnieuw een groot verlies

toen de beroepsbrandwacht Eldert Harreman tijdens een oefening op tragische wijze het leven verloor. Onder grote belangstelling vond in Rotterdam zijn crematie plaats. Ook hij werd hierna steeds herdacht zoals u heeft kunnen constateren in de brandweerkazerne waar marmeren gedenkplaten met hun namen en fotopanelen ons aan de voorvallen blijven herinneren. Bovendien staat  in Arnhem op het terrein van de voormalige Brandweeracademie  een monument  voor alle na 5 mei 1945 in ons land omgekomen brandweer-lieden die  tijdens de uitoefening van hun functie zijn omgekomen. Uit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond staan 9 namen ver-meld.  Het is een twijfelachtige  eer dat de meeste namen uit één korps, n.l. 6, van het Vlaardingse brandweerkorps afkomstig zijn.

Ik dank u voor uw aandacht.       

                                                  

Voor meer foto's ga naar fotoalbum of klik hier

 

Terug