Inventarisatie nieuws

In april 2012 is de werkgroep weer gestart met het verdere inventarisatiewerk en worden de begraafvakken D, E, F en N ter hand genomen. Van de graven in vak E en N zijn inmiddels foto’s gemaakt en is vak C 1e klas west afgerond. In de index staan nu de vakken Oost BEG, A 1e klas west, B 2e klas west, O 2e klas west en P 1e en 2e klas west. Circa 1500 graven zijn nu geïnventariseerd. Indien er meer belangstelling is voor informatie dan kan dat via info@hvv-vlaardingen.nl. Geeft u dan de naam, het vak-en grafnummer door.

Alle gegevens zullen discreet beheerd worden en alleen via de HVV site beschikbaar zijn.

 

De afgelopen winter heeft er veel snoeiwerk plaatsgevonden ter voorbereiding voor het opknappen van de begraafplaats. Jammer dat er een grote esdoorn toch is gekapt die oorspronkelijk behouden zou blijven. Verder is een fraaie treurberk een kopje kleiner gemaakt. Bij verschillende graven was het nodig om vooral uit de kluiten gewassen coniferen af te zagen. Sommige zijn op verzoek van rechthebbende afgezaagd. Dat de akelige stronken nog zichtbaar zijn is natuurlijk jammer. Hopelijk kan daar wat aan worden gedaan en worden ook weer de omgevallen zerken recht gezet.

 

Hopelijk ziet het er straks weer netjes uit.

  

 

Opvallend is dat bij veel oude graven een plantje is gepoot en ook de steen is schoon gemaakt. Dat ook is het doel van het inventariseren, dat familieleden weer aandacht krijgen voor het graf van hun dierbaren. De begraafplaats gaat er dan weer netjes uit zien.

Zo hebben nakomelingen van de familie Van Heijst het bedrijfje "Hebmelief" opdracht gegeven verschillende graven van de familie Van Heijst op te knappen. De HVV heeft hierbij een bemiddellende rol gespeeld. 

 

Zie hier het resultaat. 

 

Terug