Inventarisaties afgerond

In mei 2011 is een start gemaakt met het inventariseren van de circa 4600 familiegraven. Nadat in 2010 de restauratie van de gebouwen gereed was gekomen en vervolgens de grote groenrenovatie, was de HVV begonnen de oude grafmonumenten in kaart te te brengen. Uiteindelijk leidde dat tot het beschrijven en fotograferen van alle graven en werd dit na 3 ½ jaar afgerond. Bij het inventariseren zijn alle teksten overgenomen en waar nodig aangevuld uit het begraafregister. Ook werd de staat van het monument, afmetingen en waar van belang de waardestelling op formulier en vervolgens digitaal vastgelegd. In de loop van het project is de website www.begraafplaatsemaus.nl in de lucht gebracht. Daarop zijn alle werkzaamheden en een complete index van alle begraven personen en foto’s van het graf geplaatst. Naar aanleiding van alle informatie zal de komende tijd naar mogelijkheden gezocht worden om oude monumenten en vervallen graven op te gaan knappen.      

Vrijwilligers die aan het inventarisatieproject hebben meegewerkt zijn:

Marianne Aaftink-van Marion, Hans Bijl, Wout den Breems, coördinator, Han van Elk, Jan van Hees, Tineke van der Hoek, Aad Hoogendam, Marry Rottier-Rodenburg, Arij Maarleveld, Kees van Marion, Anneke Maat-Grijsen, Henny Noomen-Mostert, Marla van de Weerd-de Wilt, Frank Wittkampf.

 

Terug