Tweede deel vak W ge´nventariseerd.

Vak W 2e klas noord nu geheel geïnventariseerd.

Nadat eind augustus de helft van vak W gereed was gekomen, is nu ook de andere helft geïnventariseerd. Alle 496 graven in dat vak zijn nu op foto vastgelegd en beschreven. Met veel enthousiasme hebben de werkgroepleden zich ingezet om alles nog voor de wintermaanden rond te hebben. Een heel karwei was het en vooral ook het ontcijferen van de teksten was niet altijd eenvoudig.

Het doet de werkgroep goed, dat er zoveel positieve reacties komen op de website. Vooral de index wordt veel bekeken. Uit het grote aantal visites op de website, gemiddeld 1300 per maand, blijkt dat er veel behoefte is aan al die informatie en het een goede bron is voor genealogisch onderzoek. 

Dank aan de werkgroepleden voor al hun werk!

Inmiddels is vak X 2e klas noord geheel gefotografeerd en zal naar het zich laat aanzien dit vak nog jaar nog op de website komen.

Met vak S is ook een begin gemaakt en op de oude R.K. begraafplaats zijn werkgroepleden ook aan het werk gegaan.

Vak W nog ingericht als boomkwekerij van de gemeente Vlaardingen in 1953.

Foto Stadsarchief.

Terug