Groen renovatie afgerond

Groen renovatie officieel afgerond

Op woensdag 26 juni was het een bijzonder moment op begraafplaats Emaus. Na de renovatie van de gebouwen en de oplevering in maart van de groenrenovatie, was nu het moment aangebroken alle werkzaamheden officieel af te sluiten. Betrokkenen bij de werkzaamheden, zoals leden van de werkgroep Emaus, de wethouders de heer J. Robberegt en de heer J. Versluijs en betrokken ambtenaren, luisterden naar een toelichting over het verloop van de renovatie door landschapsarchitect Bert Voeten. Vervolgens gaf Wout den Breems, werkgroep coördinator inventarisatie graven en grafmonumenten van de HVV, een toelichting over het werk van die werkgroep. Vervolgens werd een wandeling gemaakt over de vernieuwde begraafplaats. Voor foto’s zie fotoalbum: rubriek ‘Groen renovatie gereed’.  

 

Toespraak Wout den Breems, voorzitter HVV.

Na de afronding van de restauratie van de begraafplaats gebouwen begin 2010, nam de HVV het initiatief om een inventarisatie te gaan maken van de historische grafmonumenten. Het was al lange tijd het plan dit te gaan doen, maar de vraag was hoe zet je zo iets op; alleen de historische monumenten of gewoon maar alles. Besloten is toen om alles ter hand te nemen. Ten slotte zou het twee doelen dienen 1) een goed overzicht krijgen van de staat van de monumenten en eventuele restauraties, want duidelijk was inmiddels wel dat er fors wat verwaarloosde tot zeer verwaarloosde graven aanwezig zijn. 2) een complete inventarisatie is mede ook belangrijk voor genealogisch onderzoek. Daarnaast liggen hier op Emaus ook veel bekende Vlaardingse personen, maar ook van buiten Vlaardingen, zoals b.v. de bekende vaderlandse theoloog dr. H. Bavinck.

Intussen was door gemeente besloten om ook het groen op de begraafplaats een grote opknapbeurt te gaan geven. Echter, het opknappen van de monumenten zou daarin niet worden meegenomen. Nu, dan maar als HVV snel aan de slag en voorlopig eerst alle graven op de oudste historische gedeelten van de begraafplaats de op foto vastleggen en beschrijven. Dat laatste was niet altijd eenvoudig daar veel zerken er slecht bij staan en nauwelijks meer leesbaar zijn.

Na een oproep voor vrijwilligers begin 2011 meldden zich 10 personen aan en zijn we in mei 2011 aan de slag gegaan. Rij na rij en vak na vak werd en wordt nog steeds geïnventariseerd. Van elk graf worden 2 foto’s gemaakt en het geheel wordt beschreven op een formulier. Dit alles wordt vervolgens in een databank gezet met een index per vak en van het totaal. Inmiddels is zo’n ¾ gereed. Hoeveel graven dat zijn? Heel veel en ook heel veel namen en verschillende leeftijden van heel jong tot heel oud.   

In 2012 was de website van de HVV nodig aan vernieuwing toe en werd besloten daarnaast ook voor Emaus een aparte website te maken. Eric van Rongen heeft de HVV site voor zijn rekening genomen, waarop een duidelijke verwijzing staat naar Emaus, en Wout den Breems heeft het beheer van de Emaus site onder zijn hoede. Dat vooral de Emaus site in een behoefte voorziet blijkt het afgelopen jaar wel uit een gemiddeld aantal bezoekers van 1100 per maand. Bezoekers uit het gehele land, maar ook wereldwijd weet men de site te vinden en komen er veel positieve reacties, en ook correcties op datums en namen, zelfs vanuit Singapore.

Door ook veel wetenswaardigheden op de site te zetten en veel over het mooie groen e.d. zorgen we ervoor dat Vlaardingen ook op deze wijze een positief imago uitstraalt en hoe men zorgvuldig weet om te gaan met een begraafplaats.

       Ik zou zeggen kijk op www.begraafplaatsemaus.nl en u komt nog veel meer te weten.

Een dergelijk project zal nogal wat geld kosten zult u denken. Inderdaad, maar de HVV heeft haar verantwoordelijkheid genomen dit zelf te dragen! Wat ook veel geld kost is het opknappen van de monumentale graven. Een toezegging van een bekend fonds in het Vlaardingse, dat we financiële aanvragen konden indienen voor restauratie, werd deze toezegging tot onze verbazing weer ingetrokken. De HVV heeft nu zelf actie ondernomen en ter voorbeeld verschillende kleine graven schoongemaakt. Gelukkig krijgen we daar wat vergoedingen voor. Wat groter werk hebben Anneke Maat onze secretaris en Wout den Breems onlangs zelf opgepakt om de oude monumenten hier bij de entree van de stichter van deze Begraafplaats in 1823, tw: burgemeester H.L. van Linden van den Heuvel, zelf maar te gaan opknappen. 

 

Ten slotte, door publiciteit en de inventarisatie met foto’s op de website is het opvallend dat veel nabestaanden oude graven weer opknappen, door het schoon te maken en er een plantje bij te zetten. Zo wordt bijgedragen aan een mooie aanvulling op de groen renovatie en krijgt de begraafplaats weer kleur en een waardige uitstraling, waar we als Vlaardingen trots op mogen zijn. 

Terug