Groen renovatie Emaus gereed 2

Nadat vorige week de klankbordgroep een bezoek had gebracht aan de begraafplaats, hebben nu de verantwoordelijke wethouder voor het groen, de heer J. Robberegt en de heer J. Versluijs, wethouder o.a. van ruimtelijke ordening en monumentenbeleid, de voltooide werkzaamheden bekeken.

De wethouders waren onder de indruk van de totale renovatie die er heeft plaatsgevonden. Tijdens de rondwandeling kregen een aantal plekken extra aandacht, zoals het nieuw ingericht pleintje te midden van de begraafplaats.Op deze bijzondere plek lag eens de Zijlsloot van oorsprong het watertje “De Vlaarding”. Vervolgens werd de nieuwe toegangspoort langs de Vlaardingse Vaart bekeken, een fraai geheel, dat een verrijking is voor het park. Ook de opknapbeurt van het R.K. gedeelte kreeg grote waardering.

Gesproken werd ook over de verwaarloosde staat van verschillende grafmonumenten. Met de Historische Vereniging zal de komende tijd gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om graven die onder de gemeente vallen op te gaan knappen.

 

Wethouder Jan Robberegt, wethouder Hans Versluijs, en v.l.n.r. Mari Meijer beheerder begraafplaatsen, Gerard Hoogerwaard beleidsmedewerker monumenten gemeente Vlaardingen, Hans van Buuren hoofd groen gemeente Vlaardingen en Nico de Voogd projectleider, trotseerden de kou om de begraafplaats te bezoeken.

Foto's: Wout den Breems, Historische Vereniging Vlaardingen.

 

Terug