Werkgroep inventarisatie grafmonumenten Emaus maakt goede vorderingen

De oproep in Tijd-Schrift 119 voor leden om een werkgroep te formeren voor de inventarisatie van de oude graven op de begraafplaats Emaus heeft een goed gehoor gekregen. Tien personen meldden zich aan waarna op 11 mei de eerste werkzaamheden zijn gestart. Afgesproken is om in eerste instantie het oudste gedeelte vanaf de entree tot aan het Zijlpad (de vroegere Zijlsloot) te gaan inventariseren en alle graven te fotograferen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in dit gedeelte voltooit en is een begin gemaakt met de daarop volgende vakken.

Veel teksten moeilijk leesbaar

De werkgroepleden werken met veel enthousiasme en bemerken steeds meer de noodzaak van hun werkzaamheden. Veel grafmonumenten zijn dringend aan een opknapbeurt toe, verzakkingen, gescheurde en verweerde stenen komen veelvuldig voor. Daardoor zijn veel  zerken nauwelijks meer leesbaar en moet aan de hand van oude begraafregisters gegevens achterhaald worden. Maar ook daar zitten weer hiaten in vanwege ruimingen uit vroegere perioden. Uitkomst biedt dan onder andere weer het genealogieprogramma ISIS van het Stadsarchief om gegevens te achterhalen. Het stadsarchief werkt ook fijn mee als het zelf via ISIS niet lukt en de burgelijke stand dan uitkomst biedt.

Bavinck, Hill en Helleman begraven op Emaus

Aardige wetenswaardigheden worden zo bekend. Zo was er een grafmonument waarop de tekst nauwelijks meer was te lezen en na wat onderzoek op het stadsarchief bleek, dat het een familiegraf was van een oud hoofd van de burgelijke stand van de Gemeente Vlaardingen. Een graf totaal begroeid en geen enkele steen bleek van de architect Helleman de ontwerper van de Dr. H. Bavinckschool en vele Patrimoniumswoningen uit de twintiger jaren. Wist u dat ook de landelijk bekende theoloog dr. Bavinck op Emaus ligt begraven? Onbekend wellicht, maar Johanna Elisabeth Kuhn-van Linden van den Heuvell 1872-1939, was landelijk bekend als concertzangeres onder de naam Tilia Hill. Zo brengt de inventarisatie ook bijzondere zaken aan licht.

Het familiegraf A.W. Schipper waarin dr. H. Bavinck ligt begraven.

Verwaarloosde grafmonumenten moeten opgeknapt worden

Wat gebeurt er nu met alle gegevens en waar worden ze voor gebruikt zult u denken. Nu, van elk graf wordt een beschrijving en één of meerdere foto’s gemaakt, dat gebeurt op de vakken en nummers die door de gemeente zijn vastgesteld. Deze gegevens worden opgeslagen in exel bestanden en worden er indexen op naam en foto gemaakt. Plannen zijn om die in een later stadium op de site van de HVV toegankelijk te maken zodat het voor genealogisch onderzoek een mooie bron is.

Maar een belangrijk doel is ook om te bekijken of het mogelijk is de oude grafzerken/monumenten die er zeer verwaarloosd bij staan op te gaan knappen. Vanuit de inventarisatie komen daar voorstellen uit. Uiteraard komen de meest slechte graven als eerste in aanmerking waarvan geen nabestaanden meer zijn te achterhalen. Lukt dat wel dan moeten we kijken of daar medewerking van verwacht kan worden. Wellicht dat voor die werkzaamheden een vrijwilligersgroepje kan worden opgericht. In het najaar zullen ook naar de gemeente voorstellen gedaan worden om graven die onder de gemeente vallen aandacht daaraan te gaan schenken. Ook met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn positieve gesprekken geweest. Hopelijk kunnen dan op niet al te lange termijn de eerste graven opgeknapt gaan worden. Emaus moet zo weer een mooie en waardige begraafplaats worden.

                                                                                                                                                                     

 

Het grafmonument van Hugo Maarleveld zoals het was.

 

Zoals het er nu bij staat kan natuurlijk niet.

Terug