Hartelijk welkom op de website van de begraafplaats Emaus te Vlaardingen

Misschien is dit wel een vreemde begroeting, welkom op een begraafplaats daar kom je toch liever niet. Maar Emaus is niet alleen een plaats waar duizenden Vlaardingers liggen begraven, het is ook naast het oude Hof, het Oranjepark, de Broekpolder en het vele stadse groen, een van de mooiste groene plekken van onze stad.
Begraafplaats Emaus ligt midden in onze stad te midden van doorgaande wegen en de Vlaardingse vaart. Desondanks heerst er op Emaus een rust waar je de drukte van de stad achter je kunt laten. Een grote verscheidenheid aan grafmonumenten, en ook de lommerrijke plekken maakt een wandeling op Emaus zeer de moeite waard.
 
Geschiedenis
Begraafplaats Emaus ligt in het gebied dat van oudsher deel uit maakte van het grafelijk domein. In de loop der eeuwen wordt via transporten en verkoopacten een directe lijn waarneembaar naar de locatie Emaus. Deze locatie ligt tussen de Vlaardingerweg-Kethelweg en het huidige Emaus en de Vlaardingse Vaart. In 1820 kocht de gemeente Vlaardingen het daar gelegen huis, erf, tuin boomgaard en plantage, om er een algemene begraafplaats te stichten. In1829 werd de begraafplaats in gebruik genomen. De eerste grote uitbreiding vond plaats in 1902 waarna in de loop der jaren de begraafplaats Emaus uitgroeide naar de huidige vorm.

Begraafplaats Emaus weer in ere herstellen
Vanaf 2008 is het weer mogelijk om op begraafplaats Emaus begraven te worden. Sinds 1974 kon dat in Vlaardingen alleen op de begraafplaats Holy en met uitzondering bij de  eigen graven op Emaus. Na de openstelling in 2008 werd door de gemeente Vlaardingen ook het besluit genomen om, na jaren verwaarlozing, de oude gebouwen onder handen te nemen om ze weer geschikt te maken als aula en ontvangstruimte. Begin 2010 kwam de restauratie gereed. Vervolgens werd in opdracht van de gemeente Vlaardingen een ontwerp gemaakt voor een grote opknapbeurt van het groen en de paden van begraafplaats Emaus. In 2012 is daarmee begonnen.
In het ontwerp komen een aantal opmerkingen voor betreffende de grafmonumenten “Er is (nog) geen budget uitgetrokken voor de restauratie van de grafmonumenten”. Dit valt dus buiten de opdracht aan de landschapsarchitect.

Werkgroep
Mooie gebouwen en een mooie tuin met daarin veel verwaarloosde graven: dat zou niet goed zijn. De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) trok zich het lot aan van de vele monumenten, die soms zeer waardevol zijn. Een begraafplaats dient een nette en waardige plaats te zijn, en vervallen grafmonumenten zijn dat niet. Na overleg met de gemeente Vlaardingen heeft de HVV daarom de Werkgroep Emaus ingesteld die de grafmonumenten zal inventariseren. Deze werkgroep is in mei 2011 gestart en heeft inmiddels een groot deel van de begraafplaats geïnventariseerd en gefotografeerd. Op deze website is daarover het een en ander te lezen. Uiteindelijk zullen hieruit voorstellen komen om restauraties en opknapbeurten van graven te laten plaatsvinden.

Doelstelling
Een van de doelen van dit project  is om familieleden te stimuleren om familiegraven bij te houden of ze een opknapbeurt te (laten) geven. Dat kan vaak al met kleine middelen. Leden van de werkgroep kunnen daarbij adviseren.
Een ander doel is om de genealogisch onderzoeker op weg te helpen in de zoektocht naar familieleden.

Inventarisatie
Het inventariseren houdt in dat er van elk graf een inventarisformulier wordt ingevuld met daarop alle gegevens die op het grafmonument of de grafzerk staan. Van deze formulieren is een index gemaakt. Vervolgens worden van alle graven foto’s gemaakt die worden gekoppeld aan de index.

Index en foto’s op de website
Op deze website zijn de tot nu toe geïnventariseerde begraafvakken opgenomen. Zodra er weer begraafvakken gereed zijn zullen deze worden toegevoegd.
Verschillende teksten op de monumenten en zerken zijn slecht leesbaar. Door middel van diverse controles is getracht de juiste gegevens in de index op te nemen. Toch kan het zijn dat een datum of naam niet juist is. Dan zouden wij het op prijs stellen als u dit wilt melden bij info@hvv-vlaardingen.nl.

Inventarisformulieren
Op deze formulieren staat allerhande informatie over het graf, de staat van het monument en zoveel mogelijk complete geboorte- en overlijdensdata. De formulieren zijn op de website niet zichtbaar, maar kunnen tegen een geringe vergoeding aangevraagd worden via het info adres. Er moet wel duidelijk worden aangegeven waarom u de formulieren wilt ontvangen.